dimecres, 23 de juliol de 2008

Crèdit variable de 4t d'ESO: ecologia urbana


Un manual completíssim d'ecologia urbana de la ciutat de Màlaga que farem servir nosaltres com a guia didàctica del crèdit:

I un altre:
Una web amb molta informació sobre eines, iniciatives i instruments per a contribuir a millorar les ciutats, amb referències de ciutats que fan l’Agenda21, com la nostra:
Les URL de l'Agenda 21, Escoles Verdes i el CRBS:
Estalviar i preservar el medi ambient:
Llar eficient:
Guia de compra, ús responsable i gestió de residus a l'oficina:
Tres web's amb consells sobre estalvi d'aigua
La de l'ACA (Agència Catalana de l'Aigua):
La de l'Ajuntament de Barcelona:
I un altre:
I una de xerojardineria (jardineria ecològica):
Una de transport en bici:
Monogràfic residus urbans:

Pàgines de treball interactiu.
Calcula les teves emissions:
Petjada ecològica:
Espai temàtic sobre la contaminació acústica:
Pautes de consum en favor del medi ambient:

Exemple de treball final (projecte ambientalització de la llar):

Projecte "Kioto in home". Al seu web, trobareu els recursos necessaris per ajudar des de la vostra llar a assolir els compromisos de reducció d’emissions que numera el Protocol de Kyoto.
http://jcarmonaespinosa.blogspot.com/2009/01/projecte-kyoto-in-home.html