dilluns, 27 d’abril de 2009

Bacteris i virus

Temari del “Proyecto Biosfera”:
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2bachillerato/micro/contenidos.htm

Miocroorganismes i malaltties infeccioses:
http://www.cienciesnaturals.com/microorg/index.html

Per saber-ne més (virus, SIDA i biotecnologia amb virus):
http://jcarmonaespinosa.blogspot.com/2008/11/vihsida.html
http://jcarmonaespinosa.blogspot.com/2008/06/virus-artificials-per-curar-malalties.html
El món dels microbis:
http://commtechlab.msu.edu/sites/dlc-me/
Virologia:
http://virologia.ua.es/acortesborra/fichasvell/index.htm
Arqueobacteris:
http://www.ucmp.berkeley.edu/archaea/archaea.html
Estafilococs, més generalitzats i resistents:
http://www.consumer.es/web/es/salud/problemas_de_salud/2009/08/23/186654.php

Ecologia

A continuació teniu un llistat de recursos didàctics per desenvolupar el tema d'ecologia.
Dinàmica dels ecosistemes i cicles biogeoquímics:
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/Dinamica/index.htm
Els problemes medioambientals:
http://jcarmonaespinosa2.blogspot.com/2008/09/ccmc-unitat-4-els-problemes.html
Riscos ambientals i gestió sostenible de la Terra:
http://jcarmonaespinosa2.blogspot.com/2008/09/ccmc-unitat-5-riscos-ambientals-i-gesti.html

Més recursos.
Glosari d’ecologia:
http://www.edu365.cat/aulanet/comsoc/Lab_bio/glossari_bio.htm
Ciencies Naturals.com:
http://www.cienciesnaturals.com/biologia/index.html
Ecologia, web del professor Pedro Guzman:
http://centros6.pntic.mec.es/cea.pablo.guzman/cc_naturales/ecosistemas.htm
Destrucció de la biodiversitat:
http://www.xtec.es/~pcairo/bios/5.htm
Material d'ecologia en aquesta web de recursos generals de biologia:
http://www.xtec.cat/~ajimeno/webs/naturals.htm

dimarts, 14 d’abril de 2009

La Terra i l'Univers

El power-point i el material que ha preparat la Isabel sobre el darrer tema del curs:URL d'on baixar-se tot aquest material:
http://www.sunion.net/professors/jcarmona/eso.htm

Com calcular distàncies astronòmiques:

Una bona, bona, web sobre astronomia i l'univers:
http://www.xtec.es/~rmolins1/univers/cat/index.htm
I una altra pel tema de les distàncies:
http://rsalgas.googlepages.com/eltamanydelescoses
Més recursos d’astronomia:
http://www.xtec.cat/recursos/ciencies/astronomia.htm
http://www.tressisens.org/inca/tesor/solar.htm
http://www.allthesky.de/gallery-e.html
http://www.nasa.gov/externalflash/nasa_gen/
http://www.solarviews.com/span/homepage.htm
El Hubble i l'Any Internacional de l'Astronomia:
http://jcarmonaespinosa.blogspot.com/2009/03/hubble-i-any-internacional-de.html
La web de la NASA:
http://www.nasa.gov/home/index.html
Vídeo supernova:
http://www.youtube.com/watch?v=0J8srN24pSQ
Erupció solar:
http://www.youtube.com/watch?v=CPv_Y3e3R_w
La web per descarregar-se l'"Stellarium":
http://www.stellarium.org/es/
I la web del projecte "Celestia", genial!:
http://celestia.albacete.org/
Interessant i didàctic vídeo sobre les dorsals oceàniques:
http://www.youtube.com/watch?v=uVnXktF2f9s
La Terra canviant, interessant adreça que ens permet veure (!) canvis geològics i planetaris que pateix el nostre Planeta en períodes curts de temps:
http://earthobservatory.nasa.gov/Features/WorldOfChange/