diumenge, 18 de maig de 2014

Ensenyament pràctic de conceptes d'oceanografia física


Aquest suplement de la revista Oceanography es centra en
aspectes educatius destinats a fer atractiu l’estudi de conceptes
fonamentals de física aplicats en oceanografia. Amb aquest
objectiu, ofereix una col·lecció d’activitats per a ensenyar des de
la practica vers la comprensió: “de les mans a la ment”, “handson/
minds-on”, en angles. Els conceptes clau considerats son:
densitat, pressió, forca de flotació, calor i temperatura, i ones de
gravetat. Fes clic aquí.

dilluns, 5 de maig de 2014

Logopèdia

alsalirdelcole
50 aplicacions per treballar la logopèdia amb l'iPad...fes clic aquí.

diumenge, 4 de maig de 2014

Kids activities blog


Una página d'activitats generals per nens i nenes de Primària, especialment de ciencia i experimentació (interessant l'apartat de Science... in the kitchen) que ens donarà molt de joc en la programació de les nostres unitats didàctiques des d'un enfoc competencial. Fes clic aquí.

dilluns, 27 de gener de 2014

Xplore Health

 
Xplore Health es un programa educativo europeo que ofrece recursos multimedia interactivos para acercar la investigación biomédica al aula con enfoques didácticos innovadores. El programa se desarrolla a través de Internet y a través de centros educativos, centros de investigación y museos de ciencia.

The flipped classroom


logo
Un projecte d'un grup de professors que vol "donar la volta a l'educació i les activitats d'aula d'avui en dia".

diumenge, 26 de gener de 2014

Descobrim els sons que formen part de la nostra quotidianitat

Una experiència ens mostra com realitzar un mapa dels sons que ens envolten i us proposem recursos de l'SDEA i un vídeo per tractar-ho :
http://phonos.upf.edu/node/784