dissabte, 7 de maig de 2011

FAROS

FAROS Sant Joan de Déu és l'Observatori de la salut de la infantesa i l’adolescència. Té la missió de recollir i analitzar informació de rellevància en l’àmbit de la salut infantil i de l’adolescència, per així generar i difondre coneixement de qualitat en aquest camp, dirigit a pares i educadors, així com al professional de la salut, partint de la premissa que és necessari conèixer per poder actuar de forma responsable. Feu clic en la paraula subrratllada a l'inici del text.

Consultori Català

Una proposta de la nova edició de la Vanguardia en català que fa molt bona pinta. En aquest nou consultori t'ajudarem a resoldre, en català i castellà, tots els teus dubtes relacionats amb la llengua catalana. Per entrar feu clic en la paraula subrratllada.

Quantum LEAP Learning English for Academic Purposes

Quantum LEAP is an online learning environment for English language learning at university level. It consists of a series of thematic modules with multimedia material related to topics of academic interest, approached from an interdisciplinary perspective (e.g. women and science, environmentalism, science fiction, etc.). Each module contains interactive activities to practise the skills of reading, writing, listening and speaking. Clic here.

Objectius del mil·leni i material didàctic d'Educació sense Fronteres

En aquestes dues entrades que teniu a continuació disposeu de material de qualitat per tractar els Objectius del Mil·leni amb els alumnes. També teniu la pàgina principal d'Educació sense Fronteres, on disposeu de recursos i suggeriments nombrosos i bons per temes de tutoria relacionats amb la Pau, la Solidaritat, etc. Feu clic en les paraules subrratllades.

divendres, 6 de maig de 2011

Projecte medusa

En els darrers anys, les arribades d’eixams de meduses a les nostres costes s’ha convertit en un fet habitual. Lluny de ser un fenomen típicament d’estiu, les arribades es produeixen durant tot l’any. Alguns episodis durant el hivern han portat més meduses a les platges catalanes que la majoria de les arribades de l’estiu. La tendència general es que si mes aviat hi han algunes platges on les arribades son més probables que la resta, la presencia de meduses es un fenomen poc predicible. Per saber-ne més fes clic aquí.

dijous, 5 de maig de 2011

Què en saps del VIH i de la sida

Què en saps del VIH i de la sida? IrsiCaixa et convida a conèixer de prop la ciència i la recerca entorn al VIH i la sida! Perquè creiem que amb la divulgació i l’educació tots podem contribuir a l’eradicació d’aquesta pandèmia.
Feu clic aquí.
L'adreça web:
http://www.irsicaixa.org/divulgacio

Cercador de plantes

El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya inicia aquest projecte basat en un web cercador de plantes en interacció amb l'usuari. Es tracta d'un web cercador de plantes que permet que l'usuari també n'hi inclogui, així com s’obtingui molta més informació de cada espècie. Entra aquí.