dijous, 25 de desembre de 2008

Les classes de CCMC. L'orígen de la vida


Aquest material ha estat elaborat per Pau Antón, Mireia Blasco, Nils Papió, Lluís Vilardell, Berta Parés i Laura Pedragrosa

I aquesta altra síntesi de les classes ha estat elaborada per Sílvia Albarracín, Marina Domingo, Gemma Gibert, Lara Llena i Mònica Díez.

Ara és el torn dels Batxillerats de “lletres”...aquest és de Laura Canals, Nil Daunis, Andrea Paucirerol, Joana Padilla i Gerard Garcia.

Les classes de CCMC

En aquest blog anirem publicant els resums de cadascuna de les unitats de l’assignatura. Treballarem en grups de cinc alumnes que em fareu arribar via correu electrònic l’extracte de la unitat degudament maquetat. Aquesta activitat valdrà el 20% de la nota final, o sigui que val la pena esforçar-se. A més et serà de gran utilitat per fer els exercicis de cada unitat i preparar la prova final. De cada sessió cal que feu un resum, esquemàtic, però complert, identificant les paraules clau en negreta, amb apartats i subapartats. Es pot incloure alguna fotografia. També és important la maquetació. Finalment, caldrà que al final del resum (màxim un din-A4 per una cara), hi hagi un glossari de les paraules clau de la sessió que surten en el resum.


Unitats:

http://jcarmonaespinosa2.blogspot.com/2008/09/cincies-per-al-mn-contemporani.html

1. L'origen de la vida.

http://jcarmonaespinosa2.blogspot.com/2008/09/ccmc-unitat-1-orgen-de-la-vida.html

http://jcarmonaespinosa2.blogspot.com/2008/12/lorgen-de-la-vida.html

2. Evolució (teoria de l'evolució i origen de l'ésser humà).

http://jcarmonaespinosa2.blogspot.com/2008/09/ccmc-unitat-2-teoria-de-levoluci.html

http://jcarmonaespinosa2.blogspot.com/2009/01/les-classes-de-ccmc-evoluci.html

3. La salut i la recerca mèdica.

http://jcarmonaespinosa2.blogspot.com/2008/09/ccmc-unitat-2-la-salut-i-la-recerca.html

4. Biotecnologia i reproducció.

http://jcarmonaespinosa2.blogspot.com/2008/09/ccmc-unitat-3-biotecnologia-i.html

http://jcarmonaespinosa2.blogspot.com/2009/01/les-classes-de-ccmc-biotecnologia.html

5. Els problemes medioambientals.

http://jcarmonaespinosa2.blogspot.com/2008/09/ccmc-unitat-4-els-problemes.html

6. Riscos ambientals i gestió sostenible de la Terra.

http://jcarmonaespinosa2.blogspot.com/2008/09/ccmc-unitat-5-riscos-ambientals-i-gesti.html

Mapa conceptual de l’assignatura.


A continuació tens quatre articles relacionats amb el temari de l'assignatura:

Vacuna de la malària

Els meteorits van sembrar proteïnes esquerranes

Bus híbrid

Dins el cervell adicte

Cal que al llarg del desenvolupament de l’assignatura et llegeixis els quatre articles i que de cadascun d’ells siguis capaç de:

- Trobar un títol alternatiu
- Fer-ne un resum

- Fer-ne un glossari (termes importants i la seva definició)
- Anàlisi de la notícia:
Identificar el medi on es publica la notícia. És un medi generalista? és un medi especialitzat?
Quin és el fet fonamental sobre el que tracta la notícia. Identificar si hi han altres fets secundaris que s'hi relacionen.
Indicar si el text és divulgatiu d'un fet científic/tecnològic, si conté opinió o és només expositiu.
Identificar a la notícia si a part del fet científic/tecnològic hi han altres elements informatius complementaris al fet científic exposat.
Analitzar el vocabulari que s'empra en la notícia. Creus que és entenedor per al públic a qué va dirigida?

- La seva conjuntura amb el món i amb els fets que vivim actualment
- Una conclusió científica
- Una opinió personal

Al final de l’assignatura triaràs tu un altre article científic i has de dur a terme el mateix procediment. Aquest exercici valdrà el 10% de la nota final. A la prova final, la part de procediments consistirà també en un exercici similar de comentari de text.

Aquí teniu el detall de l'avaluació final de l’assignatura:
- Exercicis/deures proposats en cada sessió. Individual (5%).
- Estudi d'una notícia científica. Per grup/seminaris (5%).
- Estudi d'una notícia científica. Individual. A lliurar al final del credit el dia de la prova (10%).
- Elaboració d'un resum amb els conceptes de cada bloc temàtic. Individual (20%).
- Prova d'avaluació (60%).
Avaluació objectiva de conceptes fonamentals
Comentari de text

La pàgina d'en Ramón Sala:
http://rsalgas.googlepages.com/inici