diumenge, 18 de maig de 2014

Ensenyament pràctic de conceptes d'oceanografia física


Aquest suplement de la revista Oceanography es centra en
aspectes educatius destinats a fer atractiu l’estudi de conceptes
fonamentals de física aplicats en oceanografia. Amb aquest
objectiu, ofereix una col·lecció d’activitats per a ensenyar des de
la practica vers la comprensió: “de les mans a la ment”, “handson/
minds-on”, en angles. Els conceptes clau considerats son:
densitat, pressió, forca de flotació, calor i temperatura, i ones de
gravetat. Fes clic aquí.