diumenge, 4 de maig de 2014

Kids activities blog


Una página d'activitats generals per nens i nenes de Primària, especialment de ciencia i experimentació (interessant l'apartat de Science... in the kitchen) que ens donarà molt de joc en la programació de les nostres unitats didàctiques des d'un enfoc competencial. Fes clic aquí.